Aštánga jóga

Aštánga jóga je základným kameňom Prakriti.
Jaro Pávek, majiteľ a zakladateľ, ju doslova importoval na Slovensko.
Aštánga jóga (ašta – osem, anga - stupňov) je metóda, ktorá zahŕňa filozofiu, životný štýl, ásany a pránájámu. Dvom posledným sa venujeme pravidelne na našich hodinách. Rozdiel oproti bežným hodinám jógy je v tom, že aštánga jógu sa učíte cvičiť sami. Nepredcvičujeme, ale vyučujeme, a tento štýl výučby (označovaný ako Mysore) je určený tým, ktorí sa chcú jóge venovať pravidelne a dlhodobo. Na prvej hodine nič neplatíte, prídete sa iba pozerať a pokecať si s učiteľom. Takýto úvod je nevyhnutný.

Vhodné pre:
 Všetkých. Pattabhi Jois vravieval, že jóga je vhodná pre všetkých ľudí, okrem lenivých. Pravidelnosť a disciplína je pre tento typ jógy nevyhnutná.


Učia:

Jaro Pávek
Tomáš Vereš

Markéta Liday
Lea Malá


Ceny

  • 0 € - Záujemcovia o aštánga jógu sú vítaní na ktorejkoľvek hodine, kde môžu sledovať priebeh a porozprávať sa s inštruktorom. Odporúčame prísť na rannú hodinu. Pokiaľ ste na aštánga jóge ešte nikdy neboli, prvý, tzv. sledovací vstup, je nevyhnutnosťou, bez ktorej vás učiť nezačneme.
  • 10 € - Drop in (jednorazový vstup).
  • 5 € - Vlastná prax.
  • 80 € - 10 vstupov, ktoré majú platnosť 1 mesiac. „Keď niekedy praktizujete aj doma. “Permanentka sa viaže na osobu a je neprenosná.
  • 108 € - mesačný vstup na ranné mysore hodiny.