Korešpondenčná adresa & Prevádzka​

PRAKRITI, s.r.o.
Vyšehradská 10
851 06 Bratislava
IČO: 50 554 719
DIČ: 2120397004
zap. v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I
vložka č. 115077/B